Starostwo Powiatowe Referat Budownictwa - filia Tuszyn
Formularz wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę
Formularz wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
Formularz wniosku o wydanie pozwolenia na budowę / rozbiórkę (PDF)
Formularz wniosku oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PDF)
Formularz wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robótr budowlanych (PDF)

 Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Rolnictwa
Formularz wniosku o rozgraniczenie nieruchomości (PDF)
Formularz wniosku o wydanie wypisu_wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o nadanie numeru porządkowego
Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłat z tytułu użytkowania wieczystego + oświadczenie o dochodach

 Podatki
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek rolny
Formularz wniosku o stanie majątkowym oraz nie zaleganiu w podatkach (PDF)
Informacja dotycząca podatku leśnego
Informacja dotycząca podatku rolnego
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (PDF)

 Urząd Stanu Cywilnego
Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego (PDF)
Formularz wniosku o wydanie aktu narodzin, malżenstwa, zgonu

 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Ewidencja Gruntów - filia Tuszyn
Formularz wniosku o wydanie wyrysu z mapy ewidencyjnej.
Wniosek o udostępnienie danych operatu ewidencji gruntów i budynków.
Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Formularz wnioseku o wydanie warunków technicznych na przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej.

 Drogi i Ochrona Środowiska
Wniosek na usunięcie drzew
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Tuszyn działalności polegającjej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Tuszyn działalności polegającjej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych.
Wniosek o wydanie decyzji na lokalizacje zjazdu lub zmianę lokalizacji zjazdu
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW NA UMIESZCZENIE URZĄDZENIA W PASIE DROGOWYM
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej oraz umieszczenie_urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi

 

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl