kliknij aby wyświetlić
-----------------
Informacja z otwarcia ofert
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Remont drogi nr 106847E ul. Tysiąclecia w Tuszynie
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Remont ulicy Piotrkowskiej w SyskachKOMISJE
KADENCJA:

Nazwa Komisji Rady Symbol 

Typ Komisji

 
KOMISJA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I BUDŻETUstała
KOMISJA MIESZKANIOWAstała
KOMISJA REWIZYJNAstała
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJIstała
KOMISJA STATUTOWA stała
 

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl