KOMISJE
KADENCJA:

Nazwa Komisji Rady Symbol 

Typ Komisji

 
KOMISJA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I BUDŻETUstała
KOMISJA REWIZYJNA stała
KOMISJA STATUTOWAdoraźna
KOMISJA MIESZKANIOWA stała
KOMISJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ stała
KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA stała
 

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl