Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Rydzynki. 21 2019
godz. 23:59

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 1 wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej 21 2019
godz. 23:59

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie -

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. `Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tuszyn w 2019` -

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - `UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY TUSZYN` -

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, dotyczy postępowania przetargowego na ` Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tuszyn w 2019r.` -

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na `Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Tuszyn` -

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH -

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH -

Ogłoszenie o VII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie przy ul. Palestyńskiej 14 2019
godz. 23:59

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie. -

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie -

504282-N-2019 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tuszyn w 2019 25 2019
godz. 11:30 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl