kliknij aby wyświetlić
-----------------
Wykaz nieruchomości do sprzedaży
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ DREWNA
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE NR 2 SPRZEDAŻ DREWNA
Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

607043-N-2018 Budowa i przebudowa targowiska przy ulicy Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach projektu Mój Rynek 07 2018
godz. 11:30

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Tuszynie przy ul. M. Curie-Skłodowskiej wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej -

Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie przy ul.Palestyńskiej. -

Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie. -

Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Tuszynie przy ul. Sienkiewicza. -

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Górki Duże, gmina Tuszyn -

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 17, miasto Tuszyn -

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej w obrębie Rydzynki,gmina Tuszyn. -

Informacja z otwarcia ofert - dot. `Budowy chodnika ul. Młynkowej w Tuszynie, obręb 5, działka ewid. nr 1, droga gminna nr 106832E` -

Wykaz nieruchomości do sprzedaży -

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na `Przebudowę drogi gminnej 1066E odcinek od działki nr 54/2, 44 do ul. Sadowej w woli Kazubowej w Gminie Tuszyn - etap II` -

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania -Budowa i przebudowa targowiska przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie w ramach projektu `MÓJ RYNEK` -

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ` Budowa chodnika ul. Młynkowej w Tuszynie, obręb 5, działka nr. ew. 1, droga gminna 106832E` -

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ DREWNA 27 2018
godz. 15:30

OGŁOSZENIE NR 2 SPRZEDAŻ DREWNA 27 2018
godz. 15:30 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl