kliknij aby wyświetlić
-----------------
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie
Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

615248-N-2017 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług jej dystrybucji dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tuszyn oraz obiektów gminnych w roku 2018. 23 2017
godz. 11:30

620335-N-2017 Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolnianej w Tuszynie na działce 89/1 07 2017
godz. 11:30

623025-N-2017 Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie 12 2017
godz. 11:30

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - `Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Tuszyn, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.` -

Zawiadomienie - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na `Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Tuszyn, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. ` -

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. zadania pn. `Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie` -

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -

633378-N-2017 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Tuszyn w 2018 roku. 22 2017
godz. 11:30

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl