Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

2018/S 195-441394 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Tuszyn w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. 19 2018
godz. 11:30

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie. 19 2018
godz. 23:59

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie 12 2018
godz. 23:59

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie 19 2018
godz. 23:59

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 1 wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej 12 2018
godz. 23:59

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Rydzynki. 12 2018
godz. 23:59

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dotyczy postępowania przetargowego na: Adaptację pomieszczeń w budynku gminnym na potrzeby utworzenia izby pamięci funkcjonującej w strukturze MOK w Tuszynie. -

Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie przy ul. Palestyńskiej 19 2018
godz. 10:00

Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tuszynie. 19 2018
godz. 23:59

Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Tuszynie przy ul. Sienkiewicza 19 2018
godz. 23:59

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Górki Duże, gmina Tuszyn 19 2018
godz. 17:00

Ogłoszenie o III przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 17, miasto Tuszyn 19 2018
godz. 23:58

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej w obrębie Rydzynki, gmina Tuszyn 19 2018
godz. 23:59

Zakup sprzętu wraz z dostawą w ramach zadania pn. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP  zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego 14 2018
godz. 15:30

645439-N-2018 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług jej dystrybucji dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tuszyn, oraz obiektów gminnych w roku 2019 20 2018
godz. 11:30 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl