Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Tuszyn w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r

Treść ogłoszenia
Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Aleksandra Kiljan [Inspektor] dnia 14 2018
Informacja opublikowana przez:
  dnia 14 2018 godz. 13:33
Liczba odsłon:
  558 od 14 2018 godz. 13:33  (średnio 3.57 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl