kliknij aby wyświetlić
-----------------
Wykaz nieruchomości do sprzedaży
kliknij aby wyświetlić
-----------------
OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ DREWNA


PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Tuszyn

 

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część wsi Głuchów Treść uchwały Mapka

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część wsi Głuchów  Treść uchwały  Mapka

Zmiana mpzp gminy Tuszyn w czści obejmującej teren działek nr 98 i 99 w Garbowie Treść uchwały Zał. nr 1 do Uchwały Zał. nr 2 do Uchwały Zał. nr 3 do Uchwały 

Zmiana mpzp gminy Tuszyn obejmującej część wsi Rydzynki Treść uchwały Zał. nr 1 do Uchwały Zał. nr 2 do Uchwały Zał. nr 3 do Uchwały 

Sprostowanie do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn Treść informacji

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn

Treść dokumentu MAPA nr 1 MAPA nr 2  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego część terenu przy Al. Jana Pawla II, ul. Turystycznej, ul. Młynkowej i ul. Sportowej Treść uchwały Zał. nr 1 do Uchwały Zał. nr 2 do Uchwały Zał. nr 3 do Uchwały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu Szczukwina, Górek Dużych i Górek Małych Treść uchwały i załączników do uchwały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Wodzin Prywatny Treść uchwały i załączników do uchwały

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującego część terenu przy ul. Okupniki i ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim Treść uchwały i załącznikow do uchwały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuszyna obejmującego teren działki 262 obr. 11 Treść uchwały Zał. 1 Zał. 2

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn w części obejmującej Śródmieście Tuszyna w obrębie Al. Jana Pawła II Treść uchwały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn w części obejmującej teren działek nr 7/2, 7/3, 3, 2/6, 2/2, 2/7, 2/3, 2/4, 2/5,i 6/1 w Górkach Małych Treść uchwały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej działki nr 27/1, 27/2, i 27/3 w Woli Kazubowej Treść uchwały

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn uchwalonego uchwałą nr XVIII/115/04 Rady Miejskiej w Tuszynie a dnia 18 czerwca 2004 r. w częście obejmującej teren przy ul. Kępica i ul. Modlickiej Treść uchwały

Zamiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn - działki w Górkach Małych Treść uchwały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn - część terenu przy ul. Sportowej Treść uchwały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn - Modlica Treść uchwały Modlica

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Gminy Tuszyn w części obejmującej teren działek nr 92 (obręb 20) i 6/5 (obręb 21) we wsi Żeromin

 Treść uchwały  ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - teren działek nr 98/1, 98/2 i 99 (obręb 20) w Tuszynie przy ulicy Niedas Leśny

Treść Uchwały

 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - teren działek przy ul. Królewskiej w Tuszynku Majorackim

 Treść Uchwały

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Turystyczna

Treść Uchwały 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Mickiewicza

Treść uchwały 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Garbowska
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


3500x2339 - 0,9 MB
9000x6015 - 5,4 MB
Plan Zagospodarowania Miasta Tuszyna został zatwierdzony uchwałą XVIII/115/04 Rady Miejskiej z dnia 18.06.2004r  

Treść uchwały

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tuszyn


2400x2600 -1,5 MB

 

Plan Zagospodarowania Gminy Tuszyn został
zatwierdzony uchwałą XVIII/116/04 Rady Miejskiej z dnia 18.06.2004r

Treść uchwały (gmina)

Plany Zagospodarowania Przestrzennego Obrębów
Gminy Tuszyn

 

      
Obręb Bądzyń   Obręb Dylew   Obręb Garbów

     
Obręb Głuchów cz.1   Obręb Głuchów cz.2   Obręb Górki Duże cz.1

     
Obręb Górki Duże cz.2   Obręb Gorki Małe cz.1   Obreb Górki Małe cz.2
  
Obręb Jutroszew cz. 1   Obręb Jutroszew cz. 2

     
Obręb Kruszów   Obręb Mąkoszyn   Obręb Modlica cz.1

     
Obręb Modlica cz.2   Obreb Rydzynki   Obręb Syski

     
Obręb Szczukwin cz.1   Obręb Szczukwin cz.2   Obręb Tuszynek Majoracki cz.1

     
Obręb Tuszynek Majoracki cz.2   Obręb Wodzin Majoracki   Obręb Wodzin Prywatny

     
Obręb Wodzinek   Obręb Wola Kazubowa   Obręb Zofiówka

   
Obręb Żeromin cz.1   Obręb Żeromin cz.2

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Elżbieta Wizner [Kierownik] dnia 3 kwiecień 2017
Informacja opublikowana przez:
  Artur Olasik dnia 18 lipiec 2005 godz. 13:04
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 3 kwiecień 2017 godz. 10:23
Liczba odsłon:
  98552 od 18 lipiec 2005 godz. 13:04  (średnio 21.49 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl