ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA


 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Gminy Tuszyn jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym do przekazywania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta w Tuszynie, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565).

 

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miasta w Tuszynie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP pod adresem: 

/UGTuszyn/skrytka

W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy bezpłatnie zarejertować się na platformie ePUAP postępując według wskazówek podczas wykonywania tej czynności:

Rejestracja na ePuap

 

Po utworzeniu konta na platformie ePuap mogą Państwo kierować do urzędu pisma za pomocą internetu:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego, do którego mogą być załączone dokumenty w różnych sprawach - jest dostępne pod adresem, przy czym wymaga zalogowania się założonym loginem i hasłem podanym przez Państwa przy rejestracji:

 PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO

W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu Miasta w Tuszynie na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 megabajtów.

 

Formularze usług

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Informacja opublikowana przez:
  Joanna Krawczyk dnia 22 luty 2014 godz. 09:41
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 8 styczeń 2019 godz. 12:12
Liczba odsłon:
  15781 od 22 luty 2014 godz. 09:41  (średnio 9.49 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl