kliknij aby wyświetlić
-----------------
INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA
kliknij aby wyświetlić
-----------------
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
kliknij aby wyświetlić
-----------------
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Informacja o miejscu otwarcia ofert


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


KLAUZULE INFORMACYJNE

 

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

(Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28) Urząd Miasta w Tuszynie informuje że:

 

 

Klauzula informacyjna dla petentów urzędu:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tuszyna - Urząd Miasta w Tuszynie,
ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, w budynkach urzędu
przy ul. Piotrkowskiej 2/4.

3)  dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów / osób upoważnionych na podstawie przepisów prawa,

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

5) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem m.in.:
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawa o pracownikach samorządowychustawa o strażach gminnych,
- ustawa Kodeks wykroczeń,
- ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminnych jest obligatoryjne.

 

 

Klauzula informacyjna dla pracowników:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tuszyna - Urząd Miasta w Tuszynie,
  ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn .
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zatrudnienia
  i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz  innych ustaw.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna dla umów zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tuszyna - Urząd Miasta w Tuszynie,
  ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w /konsultacjach /promocjach / konkursach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tuszyna - Urząd Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji obsługi promocji oraz /lub konsultacji, konkursów.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Joanna Krawczyk [Administrator Bezpieczeństwa Informacji ] dnia 11 sierpień 2016
Informacja opublikowana przez:
  Joanna Krawczyk dnia 11 sierpień 2016 godz. 14:15
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Joanna Krawczyk dnia 11 sierpień 2016 godz. 15:43
Liczba odsłon:
  3876 od 11 sierpień 2016 godz. 14:15  (średnio 6.98 odsłon/dobę)

Urząd Miasta w Tuszynie
tuszyn@tuszyn.info.pl